21-10-09

Laster en eerroof

Laster en eerroof.

 

Alvorens u deze kroniek leest, dien ik u te melden dat het absoluut noodzakelijk is de kroniek, getiteld 'Paard van Troje' te lezen. 

Absoluut noodzakelijk.

 

 

De hel is dus losgebarsten.

Armageddon.

Het kon ook niet uitblijven.

Al enkele maanden hangt mijn advocaat bijna wekelijks aan de telefoon te zeiken dat ik stante pede moet ophouden met het wild om mij heen schoppen op deze blog. 

Maar vorige week vrijdag, na publicatie van 'Paard van Troje', heeft hij écht een appelflauwte gekregen.  Dure woorden zoals laster, eerroof, smaad en broodroof vlogen me om de oren.

Ik citeer:

"Gij onnozel kalf, gij achterlijke imbeciel, loempe mongool (ingekorte versie, volledige versie per mail verkrijgbaar), wat bezielt u om zomaar foto's op uw blog te zetten van mensen van aanzien, zonder hun toestemming nota bene.  Ge beseft toch dat dat afgrijselijke gevolgen kan hebben.  Straks een batterij advocaten achter uw gat.  Nooit gehoord van smaad of laster?  Dat zijn machtige mensen, die pluimen u helemaal als ze dat willen."

Ik had toch een bedenking.  Het is verdorie ver gekomen dat ik uitgescholden word door iemand die daarna een factuur stuurt voor het feit dat ik iemand zou beledigd hebben.  Ik zou hém voor de rechtbank moeten slepen, maar goed.

 

Ik citeer mijn advocaat, de brulboei, verder:

"Ge weet toch wat er boven uwe stomme kop hangt, gij kieken?".

 

Dit kieken wist dat niet.

 

En mijn advocaat brulde artikel 262 van het Wetboek van Strafrecht door de telefoon:

"Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie."

 

Ik probeerde nog de grapjas uit te hangen en zei: "wablief, een geldboete van ocharme vierde categorie?  Ik wil een boete van eerste categorie, noblesse oblige, dacht ik zo..."

 

Dat had niet echt het gewenste effect.

Een schuimbekkende advocaat aan de andere kant van de lijn ging toen pas helemaal door het lint.  Wat hij toen brulde valt zonder twijfel onder geldboete van eerste categorie of zelfs buiten categorie en valt buiten het publiceerbare.

 

Hij kwam uiteindelijk met volgende oplossing.

"Bon, schadecontrole dan maar.

Ik eis dat je in je blog een rechtzetting opneemt, waarbij je op de foto met een witte balk, ik herhaal een WITTE BALK, de betrokkenen onherkenbaar maakt.  En doe het nu eens één keer goed, alstublieft...."

 

De hoorn werd neergesmakt.

Allé vooruit dan maar.

 

 

Zo goed?

 

 

paard2

De commentaren zijn gesloten.